Rodinné konstelace

Změňte své myšlení a tvořte svůj život.

Termíny skupinových seminářů | 2024

Nový termín rodinných konstelací v květnučervnu.

Reference

Zúčastnila jste se rodinných konstelací a chtěla byste se podělit se svou zkušeností pro ostatní zájemce? Napište mi.

Co jsou rodinné konstelace?

Uvnitř každého systému, tedy i v rodině, působí řád, který zajišťuje jeho rovnováhu a přežití. 

Tento řád (řád lásky) požaduje, aby každý člen systému byl respektován a měl místo, které mu přirozeně náleží. 

Metoda Rodinných konstelací tento skrytý řád vynáší z našeho nevědomí na povrch, abychom ho mohli uvidět. A nejen to. Nabízí řešení, startuje proces změny, navrací do systému rovnováhu. Pomáhá nám najít své místo a přijmout do svého srdce všechny členy rodiny i s jejich osudem. Potom můžeme opravdu žít svůj vlastní život.

V konstelaci se během hodiny odehrají události, které potřebují v běžném životě ke zpracování celé roky. Opravdu významná je pomoc skupiny. Mnohaletá zkušenost Rodinných konstelací ukazuje, že každá situace má své kladné řešení.

Rodinný systém, do kterého jsme se narodili,  je daný. Avšak máme volbu, jaký postoj k dané situaci zaujmeme. Rodina ovlivňuje to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Určuje kvalitu našich vztahů, našeho zdraví, našeho života. Dokud tuto skutečnost popíráme, jsme na rodině závislí. Dokud naříkáme a obviňujeme, ztrácíme sílu. Jakmile se rozhodneme, že se sami postaráme o to, co nám chybí, získáme sílu a svobodu.

Rodinné konstelace podporují naši odvahu k realitě. Pomáhají nám uvolnit se a pochopit naše problémy v různých oblastech života. Pomáhají nám vyrovnat se s obtížnými životními situacemi, jako jsou smrt blízkých, rozvody a rozchody, problémy v rodině, ve škole, v zaměstnání, otázky fyzického a duševního zdraví... Mění náš vnitřní obraz o světě. Ukazují, že jsme součástí celku. Pracují s realitou přítomného okamžiku. Změna se uděje teď. Je na nás, zda nový podnět a nový obraz přijmeme.

Jsou konstelace vhodné pro každého?

Pro každého, kdo je plnoletý nebo schopný nést za sebe odpovědnost, není pod vlivem návykových látek a medikamentů. Konstelace nenahrazují lékařskou, psychiatrickou ani psychologickou pomoc. Je dobré mít motiv, anebo touhu posunout se ve svém vývoji.

Kdy je správný čas navštívit seminář konstelací?

  • Pokud chcete zvýšit vlastní sebedůvěru,
  • toužíte po větší radosti ze života,
  • chcete vylepšit rodinné , partnerské, pracovní vztahy,
  • necítíte se přijímáni svým okolím,
  • toužíte rozvinout svůj potenciál,
  • nedaří se vám v práci, hledáte jiné naplnění,
  • trápí vás zdravotní potíže,
  • máte problémy s výchovou svých dětí,
  • opakují se ve vaší rodině těžké osudy.

Jak konstelace probíhají?

Během konstelací se účastník nachází vždy v jedné ze tří rolí, které jsou rozdílné a vždycky dobrovolné. Buď si staví vlastní konstelaci, je vybrán jako zástupce do jiné konstelace, sleduje konstelaci právě probíhající. Každá ze tří rolí je jedinečná a každá má pro nás jedinečné dary.
Být zástupcem v konstelaci zvládá každý a přináší výjimečnou příležitost vnímat tělesné či duševní pocity na místě, kde stojí, nic nepředstírá, pouze se soustředí na přítomnost.
Sledování konstelace přináší všem zúčastněným zprávu o jejich pocitech a nastaveních, které si během života vytvořili.
Není podmínkou stavět si vlastní konstelaci, samotná účast leckdy posune vývoj našich problémů či starostí o kousek dál nebo přinese úplné vyjasnění současné situace a její řešení.

Jak se chovat po semináři?

Bezprostředně po účasti na konstelačním semináři je důležité nechat věci plynout, neřešit, jak konstelace vypadala a nejlépe si jen připomeňte pocity, které jste na konstelacích prožívali. Dopřejte nitru čas k přenastavení starých, nefunkčních postojů. Nechte konstelaci za vás pracovat, neoslabujte její účinek přílišným sdělováním a rozebíráním svého zážitku s druhými lidmi. Pokud jste připraveni, změna se odehraje aniž byste se nějak snažili. To sami poznáte.

Odkud konstelace pochází?

Stavění konstelací vychází z německého terapeuta Berta Hellingera, duchovního otce metody, který hledal cesty, jak uvést narušené rodinné systémy do opětovné rovnováhy, a tím docílit vyřešení současných problémů jednotlivce.