Partnerské konstelace

Partnerské (nejen) předsvatební konstelace

Pro páry ale i jednotlivce, kteří chtějí lépe poznat svět toho druhého

Našli jste toho pravého, chcete se vzít? Mít děti? Poznejte se lépe!

Pokud potkáte ideálního muže nebo ideální ženu, jak se většinou jeví na začátku vztahu a rozhodnete se vytvořit harmonický pár, pak je dobré vzít v potaz, že spojení muže a ženy je spojení naprosto dvou odlišných světů a je proto dobré poznat, jak který svět funguje a naučit se vzájemné komunikaci a pochopení.

Jak žít ve dvojici šťastně a harmonicky?

MUŽ - ŽENA , MARS - VENUŠE - oba mají rozdílné náhledy a postupy , což je zásadní zdroj problémů a v budoucnu možných rozchodů.

Vytvořila jsem prožitkové partnerské konstelace, na kterých se naučíte, jak správně a efektivně komunikovat, jaké představy máte o vztahu, jaká očekávání vkládáte do druhého, čeho se bojíte a co sami před sebou skrýváte?

Jak semináře probíhají?

Jedná se vždy o skupinové setkání s maximálním počtem 12 osob. Preferuji dvojice, které přijdou spolu, ale je možná i účast jednotlivců, ideálně aby skupina byla genderově vyvážená. Seminář je veden velmi jemně, citlivě s ohledem na soukromí účastníků, není třeba se obávat, že odhalíte před druhými vše, co si chcete ponechat skryté. Forma „vzdělávání a poznávání“ je zábavná, hravá a tvořivá.

Sledujte nové termíny…

Pro velmi stydlivé – možnost individuálního párového setkání.